Startpagina De Pinker Spalier Kwadrant 3weg TOPOP
         
 
Nieuws
 
Documenten
 
Menu
 
 
 
 
 
 
Contact: spalier@depinker.be of 057 33 49 69
 
Spalier is een school voor buitengewoon onderwijs, type 2, opleidingsvorm 1 en ligt op het domein van De Lovie. Jongens en meisjes vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen in Spalier terecht. De ondersteuningsnood van deze leerlingen is van die aard dat zij steeds blijvende zorg binnen een beschermende omgeving nodig zullen hebben. Spalier wil deze jonge mensen op een warme manier helpen opgroeien opdat zij zich later zo goed als mogelijk zouden kunnen invoegen in onze samenleving.

Wat willen we bereiken?
We wensen dat de totale persoonlijkheid van elke leerling zich kan ontplooien. 

We wensen dat leerlingen zich goed voelen op school.
We wensen dat de ontwikkeling van elke leerling in harmonie en samenspraak kan gebeuren met anderen: ouders, medeleerlingen, begeleiders.

We wensen de leerlingen een waardegericht onderwijs aan te bieden, geworteld in het christelijke ideeëngoed.

Welke leerdomeinen? 
We beogen voor elke leerling een maximale individuele ontwikkeling. De voorbereiding op het latere leven met zijn vele uitdagingen en kansen vraagt een doordacht en breed onderwijspakket.
We werken gericht aan communicatie, motorische ontwikkeling, sociale en emotionele vaardigheden, functionele kennis en vaardigheden, werk- en levensattitudes, muzische en creatieve vorming, wereldoriëntatie.

Welke concrete leer- en leefervaringen?
- godsdienst

- functioneel rekenen ( hoeveelheden, leren vergelijken, tellen,..)

- functionele maatschappelijke kennis (pictogrammen, tijdsindeling, vervoer…)

- huishoudelijke activiteiten (planten verzorgen, koken...)

- bewegingsopvoeding (paardrijden, zwemmen, luchtbed...)

- taaloefeningen ingebed in totale communicatie (SMOG, lezen...)

- creatieve vaardigheden (schilderen, kleibewerking...)

- natuurbelevingactiviteiten

- kleine montageopdrachtjes

- gericht werken met hout

- werkjes in de serres

- activiteiten die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid verhogen (winkelen, huishoudelijke taakjes, zorg voor het lichaam en de omgeving…)
 

Bij de indeling van de klassen houden we rekening met de mogelijkheden van de leerlingen én hun specifieke noden. Zo krijgen leerlingen met autismespectrumstoornissen les binnen een specifieke setting.

Een nauwe samenwerking
Leerkrachten en therapeuten verbonden aan de school werken nauw samen met andere partners in het onderwijs- en zorgveld. We denken hierbij aan de ouders, andere scholen, de leefgroepen, het CLB, gespecialiseerde diensten in De Lovie…Grotere kaart weergeven