Startpagina De Pinker Spalier Kwadrant 3weg TOPOP
         
 
De Pinker
 
Contact: info@depinker.be of 057 33 49 69
 

De Pinker is de nieuwe (overkoepelende) naam voor de verschillende scholen Spalier, Kwadrant en 3Weg. Spalier, Kwadrant en 3Weg blijven wel hun eigen identiteit en naam behouden. De Pinker geeft met een West-Vlaamse knipoog de richting aan die we als school willen uitgaan. Daarnaast proberen we ook samen met leerlingen de juiste route uit te stippelen op hun levenspad.  Met De Pinker zetten we met z’n allen koers richting een mooie en veelbelovende toekomst voor onze leerlingen!

Wie zijn we?

We zijn een BuSO-school met drie projecten op drie verschillende vestigingsplaatsen.

Spalier, onze school voor opleidingsvorm 1, type 2, ligt binnen het kasteeldomein De Lovie. In Spalier leggen we de klemtoon op de maximale ontwikkeling van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De leerlingen doen er tal van vormende en plezante activiteiten zodat zij zich later vlot kunnen invoegen in een beschermende leefomgeving. De aangeboden activiteiten zoals huishoudelijke vaardigheden, schoolse vaardigheden, bewegingsopvoeding, godsdienst,... zijn zeer divers van aard en hebben een functioneel en verrijkend karakter. Spalier is dan ook een echte leerleefschool. Bij de samenstelling van de klasgroepen houden we rekening met de mogelijkheden van de leerlingen en hun eventuele bijkomende problematieken zoals autisme.

Kwadrant, onze school voor opleidingsvorm 2, type 2, is gelegen in de Pezelstraat 16, midden in het stadscentrum van Poperinge. In Kwadrant leggen we klemtoon op een actief maatschappijgericht vormingsaanbod. De opleidingsvorm kent twee fases waarbij we het schools accent langzaam ombuigen naar een toekomstgericht vormingsaanbod met oog op ontwikkeling van functionele leef- en werkvaardigheden.
Zowel in de algemene en sociale vorming als in de arbeidsgerichte activiteiten willen we de persoonlijkheid van de leerling zo vormen dat een volle en brede integratie in de maatschappij alle kansen krijgt . Leerlingen met autisme kunnen terecht in onze autiklas of sluiten aan in de geďntegreerde werking. Stages en beschutte tewerkstelling vormen het sluitstuk van deze opleiding.

 
3Weg is onze school voor jongeren die kampen met emotionele of gedragsmoeilijkheden en die daarom (tijdelijk) niet naar een andere school kunnen. 3Weg is een school waar we samen met jongeren op stap willen gaan naar een zinvolle toekomst voor iedereen; de leerling, de school, de familie en de maatschappij. We geven zoals in alle scholen les in 3Weg. Wel maken we extra tijd vrij voor het aanscherpen van sociale vaardigheden, maken we extra werk van zich kunnen handhaven in een groep. Samen met de jongeren kijken we welke dagactiviteiten hij of zij in welke plaats later wil uitvoeren. Samen werken we dan een traject in die richting uit.
Het lessenpakket omvat werken rond maatschappelijke thema’s, sociale trainingspakketten, arbeidsgerelateerde opdrachten, koken, leren omgaan met multimedia, expressie,...
Leerlingen ouder dan 13 jaar die vanuit het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) een attest hebben verkregen voor type 3 in opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2 kunnen in 3Weg terecht.

 

In onze school werken we altijd vanuit het individueel opgemaakt handelingsplan. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en de wensen van de jongeren. Ons ondersteunings- en vormingsaanbod komt tot stand vanuit een multidisciplinaire kijk. Communicatieve en sociale vaardigheden krijgen extra aandacht. Indien nodig krijgt de leerling specifieke therapie opdat zijn of haar ontwikkeling alle kansen zou krijgen.

Procedure bij inschrijving

Bij interesse voor ons vormingsaanbod starten wij altijd met een individueel kennismakingsbezoek voor de ouders, familie. Ook de leerling kan indien gewenst, aansluiten. Hierbij krijgen zij een concreet beeld van onze schoolwerking en kunnen zij kennis maken met de sociale dienst, leerkrachten, schooldirecteur en andere verantwoordelijken van De Lovie als er ook vraag is voor internaat of semi-internaat. Dit bezoek is vrijblijvend van aard.

Bij verdere interesse voor onze school kunnen we dan overgaan tot de inschrijving van de leerling als ons vormingsaanbod een degelijk antwoord biedt op de vormings- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Als de leerling ook nood heeft aan bijkomende ondersteuning vanuit het MFC (Multifunctioneel Centrum) wordt ook deze vraag behandeld door de betrokken verantwoordelijken van De Lovie.
Voor info en contact:
Koen D'hondt (
koen.dhondt@delovie.be of 057 / 33 49 65) of Sofie Vlaeminck (sofie.vlaeminck@depinker.be of 057 / 33 56 88)

Wij werken samen met

Onze school maakt deel uit van het dienstverleningscentrum De Lovie en werkt dus met de verschillende entiteiten en diensten van deze koepelorganisatie nauw samen.

Vragen naar extra ondersteuning (logeren, invulling schoolvakanties, dagbegeleiding, verblijf, …) worden individueel bekeken samen met onze partners.

Onze school wordt begeleid door het CLB van Poperinge en we werken ook nauw samen met verschillende externe diensten (GTB, DBO, scholen, ...) indien onze opdracht dit vereist.

contactpersoon: Peter Van Damme, directeur,
directie@depinker.be