Startpagina De Pinker Spalier Kwadrant 3weg TOPOP
         
 
Nieuws
 
Stage
 
MOS
 
Kalender
 
Documenten
 
Menu
Kwadrant
 
Contact: kwadrant@depinker.be of 057 33 56 88

Kwadrant is een vestigingsplaats van de De Pinker en staat open voor BuSO-leerlingen van type 2, opleidingsvorm 2. Het zijn leerlingen tussen 12 en 21 jaar met een verstandelijke beperking die binnen deze opleidingsvorm de kans krijgen om zich maximaal te ontplooien.

Onze school is een moderne en attractieve school met ruimte voor een vijftigtal leerlingen.

Kwadrant biedt de jongeren een brede maatschappijgerichte persoonlijkheidsvorming en begeleidt hen naar integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu. Kleinschaligheid en individuele aanpak zijn daarbij twee belangrijke troeven. 

De opleiding is opgesplitst in twee fasen:

In de eerste fase worden de schoolse vaardigheden (spreken, lezen, schrijven en rekenen)  intensief verder ontwikkeld. De leerlingen leren ook werken met diverse materialen en gereedschappen. Om een aantal elementaire vaardigheden te kunnen aanleren en trainen ontwikkelden we de vaardigheidskoffer. Coördinatie en behendigheid worden ook ontwikkeld in de lessen bewegingsopvoeding (turnen, sport en zwemmen). Binnen de logo bieden wij specifieke taalondersteuning.

In de tweede fase worden binnen de Algemene en Sociale Vorming (ASV) vooral sociale vaardigheden aangeleerd en getraind. Wonen, werken, gebruik van het openbaar vervoer, verkeer en rijbewijs, gezondheid, bank en de kennismaking met instellingen en diensten zijn enkele van de thema’s die daarbij uitgebreid aan bod komen. Computers en tablets met internetverbinding, rollenspelen, activiteiten rond integratie en een nauwe samenwerking met ondermeer de beschutte werkplaatsen en andere diensten van de regio bieden daarbij heel wat mogelijkheden. 
In de lessen Beroepsgerichte Vorming (BGV) gaat veel aandacht naar technieken, arbeidshouding, werktempo, afwerking en voorbereiding op latere tewerkstelling. De leerlingen krijgen ook geregeld arbeidstraining in de beschutte werkplaatsen van de regio en in de laatste jaren worden gradueel stages ingepast.

Voor de oudste leerlingen biedt een meerdaagse leefstage een ideale kans om hun globale kennis aan de praktijk te toetsen.